06/10/2013

Wiara i zgorszenie

Zauważmy, że prośba uczniów zawarta w 17 rozdziale Ewangelii św. Łukasza: „Panie, przymnóż nam wiary!” (Łk 17, 5) zostaje poprzedzona czterema ważnymi wersetami: „Rzekł znowu Jezus do swoich uczniów: Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia; lecz biada temu, przez którego przychodzą. … Continue reading