10/11/2013

“Martyr” znaczy świadek

Jaka idea, jakie wartości, jakie kategorie są ważniejsze niż własne życie? Doświadczenie historyczne wieków pokazuje, iż są ludzie dla których wiara, honor, ojczyzna, rodzina stoją wyżej niż ich własne życie. Czy może być większe świadectwo prawdy jak oddanie życia, postawienie … Continue reading