Myśl filozoficznie – myśl politycznie!

Mysl filozoficznie!

Myśl filozoficznie – myśl politycznie! Analiza i ocena historyczno-kulturowych racji filozofii polityki

red. ks. Jacek Grzybowski, Olga Wojtasik
Wydawnictwo Bernardinum, Warszawa 2013
ss. 245

Nakładem Wydawnictwa Bernardinum w Pelplinie ukazała  się książka „Myśl filozoficznie – myśl politycznie! Analiza i ocena historyczno-kulturowych racji filozofii polityki” pod redakcją p. Olgi Wojtasik i moją. Jest to kolejny, wydawany przez „Katedrę Filozofii Boga, bytu i religii” Wydziału Filozofii UKSW, tom serii „Filozofia i religia”.

Redaktorzy i autorzy inspirowani wystąpieniami, dyskusjami i refleksjami jakie towarzyszyły Naukowej Konferencji Studenckiej „Filozofia polityki” (Warszawa, UKSW 2011), chcieli pokazać, że ostatecznie tylko dzięki filozofii, jej dyscyplinie myślenia i poszukiwaniu właściwej natury rzeczy, zjawisk i wydarzeń, człowiek może lepiej zrozumieć znaczenie „nauki polityki”. Daje to nadzieję, że dzięki wolnemu i spokojnemu namysłowi nauczy się on prawidłowo rozwiązywać różnorakie problemy swej wspólnoty politycznej, będzie umiał przewidzieć konsekwencje swych działań, określić dalekosiężne i mądre cele, wskazać jakie rozwiązania, już nie tylko teoretyczne, ale przede wszystkim polityczne i społeczne, należy przedsięwziąć, by świat, w którym żyjemy, choć trochę stał się lepszy. Czytaj dalej →