29/07/2014

O cnocie sprawiedliwości w “Teologii Politycznej”

Dzięki życzliwości środowiska Teologii Politycznej, a przede wszystkim p. dr Dariusza Karłowicza, na ich stronie internetowej ukazał się mój tekst dotyczący społecznego znaczenia  cnoty sprawiedliwości. Odwołując się do starożytnych ideałów życia obywatelskiego staram się w nim pokazać, iż zabrakło nam … Continue reading