05/06/2011

Meandry zła

Książka Krzysztofa Hubaczka zatytułowana “Bóg a zło. Problematyka teodycealna w filozofii analitycznej” prowadzi nas przez meandry zła tkwiącego w materii jak choroba, śmierć, które jest wyzwaniem dla Boga jako istoty najdoskonalszej, która powołała świat do istnienia, a świat ma w … Continue reading