18/04/2013

Artykuł o narodzie w refleksji Jana Pawła II

W najnowszym numerze „Studiów Gdańskich” (tom XXX (2012), s. 131-150), które w całości poświęcone zostały nauczaniu, działalności i refleksji Jana Pawła II, ukazał się mój artykuł opisujący rozumienie przez papieża Polaka kategorii narodu. Staram się w nim pokazać, iż dla … Continue reading