Sposób na filozofię

sposobSposób na filozofię. Kluczowe zagadnienia z dydaktyki przedmiotowej

red. Jacek Grzybowski, Agnieszka Jaworska, Anna Kazimierczak-Kucharska, Agnieszka Norwa, Andrzej Waleszczyński, Sabina Lucyna Zalewska
Liber Libri 2017

Każdy z nauczających na swój sposób przekazuje zdobytą wiedzę. Jednak nauczanie filozofii zawsze stanowiło wyzwanie zarówno dydaktyczne, jak i kulturowe. Uczący filozofii znajdują się w szczególnej sytuacji. Dzieje się tak, ponieważ muszą oni rozstrzygnąć zarówno to, na ile będą ujawniać swoje przekonania, jak i mieć świadomość, że ich osobista postawa wpływa, bardziej niż w przypadku nauczyciela fizyki czy chemii, na sposób zrozumienia i przyswojenia wykładanych treści. Czytaj dalej →