02/09/2012

Wartość chrześcijaństwa

LINK DO AUDYCJI “Chrześcijańska rewolucja a złudzenia współczesnego ateizmu” to książka amerykańskiego filozofa i teologa prawosławnego Davisa Harta. Esej historyczny pokazuje chrześcijaństwo, szczególnie u jego początków i w czasach rodzącego się średniowiecza jako dynamiczną siłę cywilizacyjną i religijną, która zmieniła … Continue reading