29/10/2016

Kim przez swe życie stajemy się dla innych …

W Rocznikach Filozoficznych wydawanych przez Wydział Filozofii KUL ukazał się mój artykuł dotyczący przyjaźni, miłości i filozofii dwojga niemieckich myślicieli – Hannah Arendt i Martina Heideggera. Przedstawiam ich biografie i filozoficzne poglądy ukazując jak dwie wojny światowe za życia jednego … Continue reading